GABIONY

Gabiony jsou moderní a jednoduché estetické a praktické prvky pro každou zahradu. Jedná se v podstatě o ocelové sítě vyplňované kamenem.

Hlavním využitím ve vaší zahradě je tvorba plotů a zídek z těchto drátěných konstrukcí plněných kamenem.

Tento gabion tvoří celou čelní stěnu oplocení domu.

Gabionový plot v Hradišťku

Suchá zíďka Klínec

Gabion Velké přílepy

Realizace oplocení zahrady gabionovou zdí v kombinaci z dřevěnou výplní.

Realizace kamenného gabionu na pozemku rodinné zahrady v Pikovicích.